U

Actieonderzoek

Anders veranderen door vanuit de praktijk en ervaringsgericht te verbeteren, dat is wat actieonderzoek kenmerkt.

Praktisch toepasbare kennis opdoen

Actieonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende methoden waarmee organisaties praktisch toepasbare kennis opdoen voor het realiseren van organisatiedoelen. Kenmerkend voor de werkwijze is een lerende en experimenterende manier van veranderen die nauw aansluit op bestaande praktijken en met een hoge betrokkenheid van stakeholders. Uitkomsten van deze veranderaanpak zijn het realiseren van beoogde doelen en van sociale innovatie in cultuur, structuur en werkwijze.

Actieonderzoek biedt een veranderingsgericht kader voor duurzame verandering dat:

  • continue leren bevordert;
  • bijdraagt aan betere besluitvorming;
  • verschillen honoreert;
  • kritisch onderzoeken bevordert;
  • kwaliteit van samenwerking verbetert.
  Het AI Gilde faciliteert organisaties in het toepassen van actieonderzoek voor duurzame, zichtbare effecten en het verhogen van betrokkenheid.