Studiedag: Waarderend Onderzoeken en Conflict

Datum: 7 april 2022

Tijd: 10:00 tot ong. 17:00

Locatie: Ntb

Gebruikers-beoefenaren van Appreciative Inquiry (AI) denken nog weleens dat de waarderende aanpak minder goed bruikbaar is voor het beslechten van conflicten. Op deze studiedag laten we zien dat het tegendeel het geval is.