Worstelen met zelfsturing en hiërarchie

Worstelen met zelfsturing en hiërarchie

Home / Blog / Page 2 U Blog Voor succesvolle zelfsturing is het overhevelen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden naar teams toe essentieel. Het resulteert in slagvaardige, efficiënte organisaties met minder hiërarchie en meer tevreden cliënten. Tot zover de...
De Vertrouwensparadox

De Vertrouwensparadox

Home / Blog / Page 2 U Blog Het thema ‘Vertrouwen en veiligheid’ is in veel organisaties waar ik kom een hot item. Waar komt deze roep om veiligheid en vertrouwen ineens vandaan? Het thema ‘Vertrouwen en veiligheid’ is in veel organisaties waar ik kom een hot...
Een angstcultuur bij ons? Kom op zeg!

Een angstcultuur bij ons? Kom op zeg!

Home / Blog / Page 2 U Blog Er wordt steeds meer gepubliceerd over de angstultuur binnen organisaties. Neemt de angst in organisaties daadwerkelijk toe of weerspiegelt dit de onrust in de samenleving? En waar hebben we het over als we praten over angstcultuur?...
Waarom reflectie leidt tot connectie

Waarom reflectie leidt tot connectie

Home / Blog / Page 2 U Blog Vorige week hebben we in de Leergang Waarderend Actieonderzoek een boeiende lesdag gekregen van Alexander Maas. We zijn in het fenomeen van het menselijk gedrag gedoken, waar we allemaal expert in zijn en soms toch zo weinig van...
Initiatief vraagt vertrouwen

Initiatief vraagt vertrouwen

Home / Blog / Page 2 U Blog Een vriend van me veroorzaakte recent een publiek relletje toen hij op voorspraak van zijn studenten een quote van Donald Trump liet verwijderen. Het College kon zijn initiatief niet waarderen, zeker nadat het via een journalist naar...