U

Een verhaal van

Cecile Andriessen

Cecile Andriessen, regiomanager Regio Zuid-Oost Nederland, CIZ

Wat is CIZ?

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die indiceert op welke zorg iemand recht heeft volgens de Wet langdurige zorg en de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Het CIZ is de uitvoerende organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het ministerie van Sociale Zaken geeft het CIZ ook adviezen voor het Besluit Uitvoering Kinderbijslag (BUK). We voeren ons werk uit vanuit vier regio’s en het hoofdkantoor in Utrecht.
Cecile Andriessen 1

Kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet?

Ik wilde vroeger graag journalist worden, maar dat werd Schoevers. Na die opleiding ben ik aan de slag gegaan als secretaresse en ben ik tegelijkertijd de opleiding voor koor- en orkestdirectie gaan volgen. Tijdens die opleiding werd er echt ‘ingestampt’ om een houding aan te nemen van ‘er is er maar één die het weet, en dat is de dirigent’. Dat moest wel, omdat je voor een orkest werd gezet met allemaal musici die afgestudeerd waren aan het conservatorium. Wat ik daar heb geleerd heeft me enorm geholpen in mijn persoonlijke vorming. Na deze opleiding heb ik heel lang bij het concertgebouw in Nijmegen gewerkt. Het was de allerleukste baan die ik me kon bedenken in een geweldige wereld. Iedere dag was een feestje.

Toen ik kinderen kreeg kon ik deze baan niet langer combineren en stapte ik over naar een ‘nieuwe wereld’. Eerst als leidinggevende van het secretariaat en het bedrijfsbureau van de GGD. Vandaaruit werd ik kwartiermaker bij het regionale indicatieorgaan in oprichting. Zo rolde ik in de wereld van de zorgindicatie. Toen alle regionale RIO’s overgingen in de landelijke organisatie CIZ ben ik locatiemanager geworden en heb ik in Gorinchem, Amersfoort, Tiel en Utrecht gewerkt. Nu ben ik regiomanager van de regio Zuidoost Nederland en inmiddels zo’n twintig jaar in dienst van het CIZ. Ons werkgebied beslaat grofweg de provincies Gelderland, Brabant en Limburg. We hebben zes teams met onderzoekers in deze regio. De onderzoekers zijn professionals die onderzoek doen via huisbezoek. Ze komen bij de cliënten thuis op bezoek en praten met hen over hun situatie. Ook hebben we drie teams met beoordelaars. Zij werken vanaf het regiokantoor hier in Nijmegen en handelen de aanvragen op dossieronderzoek af. Daarnaast beantwoorden ze de telefonische vragen die binnenkomen. We krijgen zo’n duizend aanvragen per week.

Wat was de aanleiding voor dit traject?

Vanaf 2015 voert het CIZ een nieuwe wet uit, de Wet Langdurige Zorg. Daarvoor was er de AWBZ, maar die is met de komst van de nieuwe wet afgeschaft. Deze overgang in 2015 betekende voor CIZ een grootscheepse reorganisatie die voelde alsof we een compleet nieuwe organisatie moesten starten. Er kwamen nieuwe kantoren en teams en iedereen moest opnieuw op een functie solliciteren. We zijn in de afgelopen jaren heel druk geweest met het vormgeven van de regio’s door deze operationeel zelfstandig te maken en met operationeel zelfstandige teams te gaan werken.

Door de reorganisatie kwam de focus van de regio’s te liggen op de landelijke prestaties. We zijn gaan nadenken over onze organisatie en werkwijze en één van de vragen daarbij was hoe we de teams moesten meenemen. Intern werd al gewerkt met de Lean methode en als regionaal managementteam vroegen we ons af of die methode ons ook goed zou helpen om de nieuwe rollen en werkwijze vorm te geven. We hebben een externe uitgenodigd die verschillende verandermethoden aan ons presenteerde, waaronder Lean, Agile en Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry).

Ik moet eerlijk zeggen dat de methodiek van Waarderend Onderzoeken mij toen helemaal niet aansprak. Voor één van de teamcoaches lag dat anders en die is via Internet op zoek gegaan naar organisaties in Nederland waar Waarderend Onderzoeken al werd toegepast. Hij stuitte op de gemeente Zwolle en daar zijn we toen op bezoek gegaan.

Er werkte binnen de gemeente een grote groep mensen met Waarderend Onderzoeken, onder de bezielende leiding van een bevlogen directeur. Ze namen de tijd ons te vertellen wat ze ermee hadden gedaan en bereikt. Hun ervaringen maakte ons enthousiast. Dat wilden wij ook!

Om te beginnen hebben we vorig jaar met het managementteam in huis een introductiecursus gevolgd. Dat vonden we fantastisch en het was zeer verrijkend om te ontdekken dat we vanuit een waardevrije, nieuwsgierige houding met elkaar in gesprek konden gaan. De nieuwe manier van gespreksvoering voelde als een warm bad en dat gunden we onze medewerkers ook. Zij werken namelijk in een hectische omgeving met mensen waar ze soms minder een klik mee hebben, die het beter weten, oordelen of waar ze tegenop kijken. Ze worden niet altijd respectvol te woord gestaan en Waarderend Onderzoeken helpt ze om elkaar en cliënten op een andere manier aan te spreken. Het is daarom voor ons een zeer bruikbaar instrument om het over de interactie met elkaar en cliënten te hebben.

Gaan Waarderend Onderzoeken en Lean wel samen?

Waarderend Onderzoeken voegt echt een dimensie toe aan Lean, dat vooral is gericht op het terugdringen van verspillingen in een proces. Om erachter te komen wat daarvan de oorzaken zijn kun je andere manieren inzetten om elkaar te bevragen. Waarderend Onderzoeken leent zich daar uitstekend voor. Terwijl Lean uitgaat van de problemen die je ondervindt richt Waarderend Onderzoeken zich op het gewenste toekomstperspectief. Dat levert andere resultaten en gesprekken op.

We maken in onze regio vaak gebruik van de waarderende manier van kijken naar kwesties die spelen. Ik ben behalve regiomanager ook manager van de landelijke afdeling Bezwaar en Beroep. Die afdeling bestaat nu ruim een jaar en is onlangs geëvalueerd. Daarbij hebben we Waarderend Onderzoeken gebruikt en dat leverde goede gesprekken met de medewerkers op over belangrijke onderwerpen. Ook op andere plekken waar ik kom merk ik steeds vaker dat ik degene kan zijn die zaken net even van een andere kant belicht. Dat is verrijkend.

Hoe ben je terecht gekomen bij Keynote Consulting en hoe heb je de begeleiding van Robbert ervaren?

Robbert begeleidde het veranderingsproces van de gemeente Zwolle waar wij op bezoek zijn geweest. Dus het was puur toeval. Maar we zijn heel blij met zijn begeleiding en de trainingen die hij heeft verzorgd. We vinden hem een fijn mens en zijn onder de indruk van zijn ervaring en begeleiding.

Heeft waarderend onderzoeken je persoonlijk ook iets gebracht?
Ik heb onlangs een Governance opleiding afgerond. Een van de dingen die in de opleiding naar voren kwam was de meerwaarde van een waarderende manier van werken. Waarderend onderzoeken werd daar als een manier geïntroduceerd om goede vragen te stellen. Ik vond dat leuk om te horen en omdat ik zelf had ervaren hoe waar dat is.

Ik hoor mijzelf nu dingen zeggen die ik als regiomanager eerder niet zo gauw zou hebben gezegd. Met mijn naaste collega’s ga ik in gesprekken nu echt een laag dieper door andere dingen met elkaar te delen dan voorheen en te bespreken waar dingen vandaan komen. Ik realiseer me dat iedereen zijn persoonlijke geschiedenis meeneemt, waarbij niemands rugzak zwaarder weegt dan die van een ander. Het maakt iedereen tot wie hij of zij is en ik realiseer me het belang daarvan om daarbij stil te staan.

Hoe zie jij de toekomst?

De volgende uitdaging van CIZ is dat we niet de wettelijke termijn van zes weken aanhouden voor het beoordelen van de indicatiestelling maar dat we eind dit jaar alle besluiten binnen zeven werkdagen kunnen afgeven. Die doelstelling hebben we onszelf opgelegd maar voelt ook alsof we geen andere keus hebben. Doen we het namelijk niet, dan wordt de onafhankelijke indicatiestelling de mandatering van de zorgaanbieders. We gaan die uitdaging dus zeker aan. Dat maakt voor mij het werken in deze organisatie zo leuk. Altijd weer een nieuwe focus om onze mensen in mee te kunnen nemen.

Met Waarderend Onderzoeken willen we ook verder. Het managementteam is nu met Waarderend Leiderschap bezig. Ik zie dat we beter worden in zelfreflectie en in het geven en ontvangen van feedback. Zelf merk ik dat ik vaker vragen stel en mijn oordeel even uitstel, waar ik eerder gewend was om snel met mijn mening klaar te staan. Dat vind ik nog steeds moeilijk, maar alleen al het feit dat ik me realiseer hoe ik bij anderen over kom, is pure winst.

Ik ontwikkel me nog steeds en het is juist de combinatie van werken en persoonlijke ontwikkeling die ik prettig vind. Dat wil ik graag aan mijn kinderen meegeven, dat ze nooit te oud zijn om te leren. Bij de diploma-uitreiking van de Governance-opleiding pas nog, zag ik hoe blij en trots ze op me waren. Wat ze ermee doen dat moeten ze zelf maar zien, maar dat geef ik ze wel mooi mee.