U

Wie we zijn en waar we voor staan

We zijn een team van bevlogen professionals die bedrijven, organisaties en netwerken ondersteunt in het realiseren van praktische vernieuwingen en verbeteringen.

Merkbare verbeteringen realiseren die waardevol
zijn voor stakeholders

Wie we zijn

We zijn een team van ervaren organisatieadviseurs, onderzoekers en coaches die werken aan betekenisvolle vernieuwing en verbetering in bedrijven, organisaties en netwerken. In onze aanpak staat de factor ‘Mens’ centraal vanuit de gedachte dat betrokken, geëngageerde mensen voorwaarde zijn voor duurzaam presteren en verbeteren. Hun welzijn en welbevinden is daarbij steeds ons uitgangspunt, en vaak ook doel, in het bijzonder in perioden van vernieuwing en verandering.

Het AI Gilde 1
Robert Paul Schwippert

Het AI Gilde 2
Nathalie Hugenholtz

Het AI Gilde 3
Jeannette de Haan

Het AI Gilde 4
Robbert Masselink

Waar we voor staan

Impactvolle vernieuwingen en verbeteringen realiseren die bijdragen aan het duurzaam presteren van bedrijven en organisaties, het welbevinden van mensen en de tevredenheid van afnemers.We willen kennis van en ervaring met actieonderzoek bevorderen als een praktische methode van verandering en (sociale) innovatie. Dat doen we door kennis over te dragen en mensen te trainen in en begeleiden bij actieonderzoek. Zo dragen we bij aan adequate en duurzame veranderpraktijken in bedrijven en organisaties.