u bent

Manager / bestuurder

. . . en op zoek naar mogelijkheden om:
  • beter samen te werken over team- en afdelingsgrenzen heen
  • medewerkers op zinvolle wijze te betrekken bij veranderingen

Procesmatige manier van veranderen

Top down en planmatig veranderen is niet langer de enige optie voor de uitdaging waar uw organisatie voor staat. En kant-en-klare concepten zijn onvoldoende voor het realiseren van de gewenste vernieuwing en transitie. U wilt uw mensen actief gaan betrekken, evenals andere stakeholders, om de verandering tot een goed einde te brengen.

Toekomstbeeld

De vernieuwing krijgt gaandeweg het proces vorm en is niet op voorhand tot in detail ontworpen. Dat toekomstbeeld kristalliseert zich gaandeweg het proces uit. Dat levert spanning op en onzekerheid bij stakeholders en het hanteren daarvan, en de bijkomende weerstand, is een belangrijk aandachtspunt.

Veranderkunde

Het AI Gilde kan u de middelen, kennis en ervaring aanreiken voor deze procesmatige manier van veranderen. Door het geven van advies, het begeleiden van uw mensen of het trainen van veranderkundige professionals. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.