U

Onderzoek en Begeleiding

Een groep mensen in beweging krijgen vergt niet alleen een goede voorbereiding maar ook om begeleiding tijdens het proces van onderzoeken en veranderen.

Vernieuwing naar een hoger niveau tillen

Onze professionals helpen u bij een zorgvuldige voorbereiding van het in gang zetten van een vernieuwings- of verbeterproces door processen te ontwerpen, situatie-analyse, het voorbereiden en faciliteren van bijeenkomsten en het monitoren van voortgang en/of resultaten.Onze aanpak bestaat uit een combinatie van onderzoeken, faciliteren, trainen, coachen, experimenteren en/of monitoren, zodat de kennis die we inbrengen en de uitkomsten van de vernieuwing beklijven en naar een hoger niveau kunnen worden getild. Afhankelijk van uw specifieke vraag bieden wij een oplossing op maat aan.