Actiegericht Kwaliteitsmanagement

Waarom kiezen voor de training Actiegericht Kwaliteitsmanagement?

 • Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van producten en diensten, processen en systemen;
 • Continue verbetering voor medewerkers is een blijvend aandachtspunt;
 • Een waarderende benadering leidt tot betere acceptatie van de uitkomsten;
 • Het is dé methode om uw kwaliteitsagenda uit te voeren met de waarborg van betrokken medewerkers;
 • Ervarend leren en direct praktisch toepasbaar in uw praktijk.

Centrale onderwerpen cursus Actiegericht Kwaliteitsmanagement

 • Waarderen: U leert op waarderende wijze kwaliteitsverbetering te realiseren voor uw organisatie, product, dienst of proces;
 • Kwaliteitsniveau: U krijgt de instrumenten aangereikt om de betrokkenheid van uw medewerkers bij kwaliteitsverbetering te vergroten;
 • Kwaliteitsanalyse: U reflecteert tijdens de training op de kansen en mogelijkheden in uw organisatie of voor verbetering van uw kwaliteitsproces;
 • Integrale benadering: We verbinden inhoud aan structuur, proces, cultuur en leiderschap.
ProgrammaDag 1 De Basis (09.00 – 17.00 uur)
 1. Introductie kwaliteitsmanagement vanuit de methode van waarderend actieonderzoek
 2. Een waarderend gesprek over effectief kwaliteitsmanagement
 3. Inbreng casuïstiek deelnemers
 4. Waarderend ontwikkelen en verbeteren van kwaliteit
 5. Waarderend toetsen van kwaliteit, een bijzondere aanpak over normen en perspectief
 6. Ontwerpen van een waarderend ontwikkeltraject
 7. Opzetten van een waarderende kwaliteitstoets
 8. Uitwerken van een eigen experiment
Tussentijds: Coaching bij de uitvoering van jouw experiment.Dag 2 Terugkomdag en verdieping (09.00 – 17.00 uur)
 1. Reflectie op dag 1
 2. Bespreken van elkaars experimenten en leren van elkaar
 3. Verdieping theorie
 4. Taalgebruik in kwaliteitsrapportages
 5. Waarderend leiderschap in kwaliteitstrajecten
 6. Naar de praktijk toe en afsluiting
Resultaten na de training
 • Heeft u kennis van de principes van Waarderend Actieonderzoek en van de toegevoegde waarde ervan in uw werk;
 • Kunt u deze principes praktisch inzetten in uw eigen kwaliteitsmanagement praktijk;
 • Kunt u kwaliteitsmodellen zoals ISO, NIAZ, HKZ, NVAO standaarden, INK etc. aanvullen met de principes van waarderend actie onderzoek en recepten ontwikkelen voor het (waar)borgen van kwaliteit in uw organisatie;
 • Beschikt u over kennis en handvatten om kwaliteitsverbeteringstrajecten op een waarderende wijze vorm te geven;
 • Beschikt u over de kennis en handvatten om een waarderende kwaliteitstoetsing uit te voeren;
 • Heeft u de competenties ontwikkeld om een waarderende grondhouding aan te nemen, waarderende gesprekken te voeren, kwaliteitsprocessen waarderend te faciliteren en rapportages met een waarderende toonzetting te produceren;
 • Heeft u (her-)nieuwe energie en inzichten om toe te passen in uw werk.
U heeft de basisprincipes van Appreciative Inquiry reeds opgedaan via bijvoorbeeld de basis cursus Waarderend Actieonderzoek en bent werkzaam in een functie op het gebied van Kwaliteitsmanagement.
Kosten De kosten voor deze tweedaagse training bedragen € 1.400,-. Deze prijs is inclusief diverse leermaterialen en tussentijdse coaching, lunch en exclusief overnachting en BTW. Wanneer je je aanmeldt ontvang je het Waarderend Werkboek cadeau.
Cursus Data
 • 28 mei & 27 juni 2019
 • 14 oktober & 19 november 2019
Locatie De cursus vindt plaats op de eigen trainingslocatie van het AI Gilde: Bosruiterweg 25/116, Zeewolde.Overige praktische informatie Het is mogelijk om tijdens de cursus te overnachten in een hotel. Wij regelen graag een hotelkamer voor u in de nabije omgeving van de trainingslocatie.We verzorgen kwaliteitsmanagement ook in bedrijven en passen deze naar behoefte aan. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.Hoeveel dagen duurt de training De training duurt in totaal twee dagen.Groepsgrootte De groep bestaat uit 6 – 12 deelnemers zodat er alle aandacht is voor jouw eigen praktijkvraagstukken.Downloaden brochureContact Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@aigilde.nl.
Trainers De training wordt verzorgd door Jeannette de Haan.

Direct aanmelden

Inschrijven Actiegericht Kwaliteitsmanagement