Leergang Appreciative Inquiry cursus

De langstlopende cursus in Nederland (2004).

Bent u een adviseur, coach, facilitator of manager en past u in de dagelijkse praktijk AI al toe, of heeft u er anderszins mee gewerkt, dan biedt deze leergang appreciative inquiry een unieke mogelijkheid om uw kennis en professionele vaardigheden te vergroten.

Waarom de Leergang Appreciative Inquiry ?

Appreciative Inquiry, of waarderend actieonderzoek, is een krachtig instrument voor het bewerkstelligen van verandering in organisaties. Hoe effectief het is hangt af van hoe u er als professional mee omgaat.

De leergang Appreciative Inquiry (AI) leert u meer en beter gebruik van de waarderende aanpak te maken dan u al doet.

Trainers

Robbert Masselink
Robbert Masselink
Robert Paul Schwippert
Robert Paul Schwippert
Nathalie Hugenholtz
Nathalie Hugenholtz
Jeannette de Haan
Jeannette de Haan
Marco van Rossum
Marco van Rossum

Centrale onderwerpen voor de Leergang Appreciative Inquiry cursus

 

 • Appreciative Inquiry | Appreciative Inquiry als methode van verandering en gespreksvoering.
 • Actieonderzoek | Ontwerpen van actieonderzoek voor verandering
 • Kracht van waarderen | Leer de kracht van waarderen: een kijkje in het vakgebied van positieve psychologie.
 • Meervoudig leren kijken | U leert meervoudig kijken, verhalen vertellen en metaforen gebruiken.
 • Omgaan met… | U leert omgaan met complexiteit, politiek en ethiek van verandering.
 • Onderzoek | Van positief naar generatief onderzoeken.

De leergang Appreciative Inquiry wordt sinds 2014 regelmatig gegeven, als incompany programma en als open leergang. Centraal in de leergang staat de professionele ontwikkeling van u als praktijkbeoefenaar. Deze loopt langs een aantal lijnen:

 1. U werkt aan een eigen praktijkcasus tijdens de duur van de leergang, eigengemaakte kennis wordt zo direct toepasbaar op uw eigen praktijk.
 2. U bent onderdeel van een inspirerende leergroep die gezamenlijk Appreciative Inquiry in praktijk brengt en waar u op intensieve wijze met en van elkaar leert.
 3. U krijgt een verscheidenheid aan praktische kennis en tools aangereikt die u in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

De leergang beoogt om van u een betere actieonderzoeker of begeleider van veranderingsprocessen te maken en wil zo bijdragen aan het effectief en zingevend functioneren van mensen en organisaties.

Na de training bent u in staat om:

 • Het gebruik en de meerwaarde van de methode van Appreciative Inquiry aan anderen uit te leggen;
 • Een relationele benadering van actieonderzoek en organisatieverandering in praktijk te brengen;
 • Appreciative Inquiry toe te passen in dagelijkse gesprekken met leidinggevenden, collega’s en klanten;
 • Waarderend onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren;
 • Succesvol groepsbijeenkomsten met behulp van Appreciative Inquiry te faciliteren.

10 daagse cursus

De leergang Appreciative Inquiry omvat 10 lesdagen die verdeeld over een periode van vier tot zes maanden wordt gegeven. Tussen de lesdagen in dient u enige tijd te reserveren voor het uitvoeren van opdrachten en lezen. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Dag 1

Kennismaken met de theorie en fasen van het proces van Appreciative Inquiry.

Dag 2

Een inspirerende leergroep vormen

Dag 3

Wat is actieonderzoek en hoe kom e tot een goed onderzoeksontwerp?

Dag 4

Waarderende gesprekken voeren en de kracht van waarderen ervaren

Download hier het volledige programma van de 10 daagse cursus

 

We verzorgen deze leergang ook in-company en werken dan met teams en groepen die opgeleid willen worden als practitioner in Appreciative Inquiry of actieonderzoek. Ook ontwikkelen we programma’s en trainingen waarin we training, advisering en begeleiding op maat combineren.

Het voordeel is een aanbod dat is toegesneden op uw bedrijfssituatie, sterk praktijkgericht en met aansprekende leerresultaten. Wilt u meer weten over de leergang, neem gerust contact op via een van de onderstaande kanalen.

Robbert Masselink

Robbert is een ervaren organisatiecoach en -adviseur op het gebied van organisatie-verandering en -ontwikkeling. Mensen waarderen zijn vermogen om goed te kunnen luisteren naar de verscheidenheid aan interesses en belangen die bestaat en zijn continue streven om daartussen bruggen te slaan. Robbert is opgeleid als bedrijfskundige en veranderkundige. Hij promoveerde op het onderwerp ‘samenwerking in de consultant-cliënt relatie’ door de irrationele aspecten ervan te onderzoeken. Hij is een bekend pionier, spreker en auteur in Nederland op het gebied van ‘Appreciative Inquiry’. Naast zijn advieswerk vervult hij bestuurlijke functies en verzorgt hij als gastdocent lessen over Appreciative Inquiry, organisatieverandering en complexiteit.

Robert Paul Schwippert 

Vanuit zijn ruime ervaring als consultant en manager in het internationale bedrijfsleven begeleidt hij internationale organisaties, zoals Heineken, PepsiCo, Generali, Fokker en Nokia Siemens bij vraagstukken over cultuur- en organisatieverandering en teamontwikkeling. Robert Paul is opgeleid als bedrijfskundige, deed een postdoctoraal master Verandermanagement aan de VU, en volgde het programma Coaching and Consulting for Change aan INSEAD in Fontainebleau. Hij is een pragmatisch ingesteld persoon, die overtuigd is van de waarde van diversiteit en het verbinden van diverse gezichtspunten. Hij gelooft in de kracht van co-creatie met de klant en vindt dat wat werkt in een organisatie aandacht verdient!

Nathalie Hugenholtz

Nathalie Hugenholtz is ongedwongen, rustig en onderzoekend. Ze is geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe zij relaties vormgeven. Met een scherp oog voor details gaat ze op zoek naar kwaliteiten in mensen en organisaties én naar mogelijkheden om deze te versterken. Nathalie is arbeid- & organisatiesocioloog en begeleidt graag organisaties die willen investeren in professionele, persoonlijke en organisatorische groei. 

Jeannette de Haan

Jeannette de Haan brengt als organisatieadviseur, coach en trainer mensen en organisaties in beweging. Jeannette richt zich in haar individuele coaching, teamcoaching en begeleiding van organisatieontwikkeling op het waarderend perspectief van mensen en groepen en doet dat in co-creatie met haar cliënten en samen met andere professionals. Met haar scherpe onderzoekende blik werkt zij relationeel met de zichtbare en onzichtbare lagen van informatie in organisaties. Haar werkwijze kenmerkt zich door het gebruik van afwisselende methoden en werkvormen, veel interactie en een positieve energie en altijd vanuit haar motto: zien, raken en doen. 

Marco van Rossum

Marco richt zich op het ontwikkelen van mensen, teams en leiders vanuit de overtuiging dat mensen en hun kwaliteit van samenwerken bepalend zijn voor het succes van organisaties. In de rollen organisatieadviseur, facilitator en trainer begeleidt hij managementteams en hun organisaties in het waarmaken van hun (verander)ambities. Hij hecht in zijn begeleidingswerk aan heel precies waarnemen, aanhaken op de bestaande energie en voortbouwen op wat er goed gaat. Onderzoekend veranderen in de vorm van actieonderzoek is hierin een leidend principe.

Ervaringen

Wat andere klanten zeggen?

Inschrijven voor de
Leergang Appreciative Inquiry

Meld u aan door onderstaand contactformulier in te vullen. Heeft u vragen? Neem contact op met 036 – 524 5654