U

Typisch AI Gilde

We zijn een groep van bevlogen professionals die bedrijven, organisaties en netwerken ondersteunt in het realiseren van praktische vernieuwingen en verbeteringen.

Ons doel is actieonderzoek

We brengen kennis van en ervaring met actieonderzoek in om mensen mede-onderzoekers te maken van hun dagelijkse praktijk van doen, leiden, samenwerken en veranderen. Ons doel is actieonderzoek als instrument voor verandering bevorderen en zo bijdragen aan duurzame en sociale innovatie in bedrijf en samenleving. 

Wat onze werkwijze kenmerkt:

  • We nodigen verschillende groepen van belanghebbenden uit
  • Om samen een thema te onderzoeken dat ertoe doet
  • En vragen mensen mede-onderzoeker van hun eigen (werk-)praktijk te worden
  • Om zo impactvolle, duurzame verbeteringen te realiseren
  • Waarin onze professionals mensen bijstaan, ondersteunen en stimuleren door het inbrengen van kennis en ervaring en het faciliteren van processen.