w

U bent

Veranderkundig professional / Begeleider

… en op zoek naar andere manieren om:
  • Veranderingsprocessen op te zetten en begeleiden;
  • Uw faciliteringsvaardigheden verder te ontwikkelen;
  • Uw klant co-producer te laten zijn van vernieuwing en verbetering;
  • Actieonderzoek als methode in te zetten;
  • Te leren omgaan met de irrationele aspecten van veranderen.

Uw kennis verruimen

Het vak van organisatieverandering en -ontwikkeling is volop in beweging. Er is meer aandacht voor proces, groepsdynamiek, irrationele aspecten zoals weerstand, het samen vormgeven aan vernieuwing en verbetering, persoonlijke betrokkenheid en het expliciet maken van het belang van verandering. Het planmatig ontwerpen en implementeren van verandering is niet weg, maar verschuift naar de achtergrond ten gunste van de genoemde aspecten.

Betekenisvolle vernieuwing

De professionals van het AI Gilde zijn gespecialiseerd in de aanpak van onderzoekend veranderen om betekenisvolle vernieuwing en verbetering te realiseren. Zij besteden veel aandacht aan de relationele, communicatieve en procesmatige aspecten van verandering vanuit de gedachte dat het de mensen zijn die het doen.

Organisatieontwikkeling

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw professionele kennis en vaardigheden te verruimen op het vlak van groepsbegeleiding en organisatieontwikkeling, dan kan het AI gilde wellicht iets voor u betekenen. Kijk voor meer informatie onder bijvoorbeeld Onderzoek en Begeleiding of Coaching en Intervisie of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.